Payteknik’in vizyonu doğrultusunda, geliştirdiğimiz sistemleri ve güncel teknolojileri kullanarak, müşteri beklentilerini, ihtiyaçlarının ötesinde karşılayan, sağlam, hatasız, güvenilir ürünleri geliştirir, üretir ve siz değerli müşterilerimizin kullanımına sunarız.

 • Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,
 • Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılması,
 • İş süreçlerimizin özdeğerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımların belirlenmesi,
 • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi,
 • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi

Sertifikalarımız

 • Kaliteli ve çevre güvenliği ilkelerine uygun ürün ve hizmet sunmak.
 • Markamıza bağlı müşteriler yaratmak
 • Müşterilerimiz, toplumumuz ve çalışanlarımız için ölçülebilir yararlar sağlamak,
 • Geçmiş bilgi ve tecrübesini günümüz bilgi ve teknoloji ile birleştirerek, rekabetçi işleme yöntemleri geliştirmek-kullanmak,
 • Bölgedeki sektörel standartları iyileştirmek,
 • Kalite bilincinin yayılmasına katkı sağlamak,
 • Bölge ekonomisine ve istihdama katkıda bulunma

 • Kalitesi ile müşterilerimizi,
 • Verimliliği ve rekabet gücü ile hissedarlarımızı,
 • Çalışma ortamı ve koşulları ile çalışanlarımızı,
 • Çevre duyarlılığı ve yasal düzenlemelere uyması ile toplumun ihtiyaçlar ve beklentilerini karşılamak için ürün ve süreçlerimizi iyileştirmek ve yaptığımız her işe yeni değerler eklemektir.

 • Müşteri ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için gerekli yönetim sistemini sürdürmek,
 • Müşteri, üretici, tedarikçi, çalışan ve hissedarlarımız ile ürünlerimiz ve faaliyetlerimizle ilgili ihtiyaç ve beklentilerini saptamak ve ölçmek
 • Hatasız süreç tasarımında yoğunlaşmak,
 • Her süreçteki çevrim sürelerini ve değişkenliği azaltmak,
 • Başarı göstergelerini sürekli iyileştirmek,
 • Çalışanların şirketin işleyişine katılımını teşvik etmek ve takım çalışmasını özendirmek,
 • Çalışanlarımızın firma amaç ve hedefleri ve kişisel gelişimleri doğrultusunda sürekli eğitimini sağlamak,

• Sürekli iyileştirmelerle maliyetleri düşürmek,
• Kötü kalite maliyeti azaltarak sağlanan kazançları her yıl artırmak,
• Kurumsal ve teknolojik yenilikleri her yıl yapmak,
• Müşteri memnuniyetini her yıl artırmak,
• Her yıl karlılık hedefini aşmak